English Norwegian Bosnia

Dragförbättrare

Alternativ till att förbättra dragfunktionen ventilationskanaler. Hjälper till att hålla kanalerna fria från fukt och slippa stillastående luft när skorstenen inte används.

DRAGON med Rund stos - Rostfri & Svartlackerad

Dragförbättrare i annorlunda modell VINDSTOPPER DRAGON har samma funktion som en klassisk vindflöjel, d v s den motverkar vindnedslag och skapar dragförbättring i skorstenen. Men med DRAGON vill vi erbjuda ett alternativ med lite annorlunda och spännande utseende. Infästningen mot basen är gjord med gångjärn som gör det lätt att fälla den åt sidan vid sotning. den roterande delen är upphängd på mycket lättgående lager.
"Dragon" finns i alternativen svartlackerad eller blank rostfri.
Komplettering kan göras med dimensionsanpassat kopplingsstycke mot rökrör.
DRAGON finns med mynningsdimension 150 och 200 mm.
Länk till Skorstenar
« Tillbaka