English Norwegian Bosnia

Dragförbättrare

Alternativ till att förbättra dragfunktionen i rök- & ventilationskanaler. Hjälper till att hålla kanalerna fria från fukt och slippa stillastående luft när skorstenen inte används.

LANDYSNURRAN med platta - Rostfri & Svartlackerad

En effektiv dragförbättrare och ventilator LANDYSNURRAN är en allt mer använd produkt för dragförbättring i rökkanaler och ventilationskanaler. Landysnurran är konstruerad med mycket lättgående lager för att för att uppnå effekt redan vid låga vindhastigheter. Genom montering av Landysnurran till murade kanaler skapas också en kontinuerlig ventilation, som hjälper till att hålla kanalen fri från fuktig, stillastående luft när skorstenen inte används.
Vid eldning kan LANDYSNURRAN i många fall avhjälpa problemen med dåligt drag och därmed försämrad förbränning.
För applicering på murad skorsten är "Landysnurran" monterad med gångjärn på platta. Snurran fälls enkelt åt sidan vid sotning.
LANDYSNURRAN finns med mynningsdimension 150 eller 200 mm. För rökkanaler får endast dimension 200 användas.

Länk till Skorstenar
« Tillbaka