English Norwegian Bosnia

Vad innebär CE-märkningen?


CE-märket visar att produkten uppfyller de krav som ställs av europeisk och svensk standard SS - EN 1856-2.

Genom CE-märkningen har produkten fri rörlighet inom det europeiska samarbetsområdet (EU och EES-gemenskapen) utan hinder av nationella bestämmelser.

Produkten åtföljs av EU-deklaration om överensstämmelse, vilket innebär att Landy Vent International AB försäkrar att produkten uppfyller de av EU beslutade kraven.


OBS!

CE har tagit över efter Typgodkännande som ej längre finns kvar dock har vi av marknadsskäl valt att använda oss av svenska Byggproduktcertifikat på vissa produkter under en övergångsperiod.
 BeskrivningKategoriStorlek 
Alpha DSInsatsrör - Dubbelväggigt214,95 KBLadda ner
Beza Ceramic TypgodkännandeBeza Ceramic Typgodkännande520,18 KBLadda ner
LANDY 2001 DWSkorstenar538,54 KBLadda ner
Landy 2001 DW-LTSkorstenar193,75 KBLadda ner
ROBUST DInsatsrör - Dubbelväggigt151,52 KBLadda ner
ROBUST DPInsatsrör - Dubbelväggigt151,52 KBLadda ner
ROBUST EInsatsrör - Enkelväggigt129,29 KBLadda ner
ROBUST FEInsatsrör206,91 KBLadda ner
TORNADO HRInsatsrör - Dubbelväggigt214,95 KBLadda ner